Samorząd wiejski

Sołtys i Rada Sołecka 2011-2015

Sołectwo Wojcieszyce jest wspólnotą samorządową osób zamieszkujących w obrębie wsi. Jego organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, wykonawczym sołtys wspomagany przez radę sołecką. Sołtysem Wojcieszyc jest Regina Korona

Wnioski do budżetu gminy na rok 2013

Uczestnicy zebrania mieszkańców, które odbyło się dnia 13 września 2012, przyjęli uchwały w sprawach wniosków do budżetu Gminy na rok 2013, dokończenia modernizacji drogi powiatowej Wojcieszyce-Różanki oraz zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego lamp na osiedlu bloków.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework