Samorząd gminny

Interesujące statystyki

Na zapotrzebowanie zgłoszone przez radnych Urząd Gminy w Kłodawie sporządził zestawienia wydatków inwestycyjnych z ostatniego pięciolecia w rozbiciu na poszczególne sołectwa. Można wyciągnąć z nich ważne wnioski.

Słowo się rzekło...

mini

Aktualizacja! Żeby władzom gminy nie wywietrzało z głów, co deklarowały podczas kampanii wyborczej, wynotowaliśmy z ulotek zwycięskiego komitetu priorytety programowe, odnoszące się do Wojcieszyc i śledzimy ich realizację.

Interpelacja w sprawie autobusów

miniAktualizacja! Dnia 14 grudnia 2010 wojcieszyccy radni złożyli pierwszą w nowej kadencji interpelację skierowaną do Wójta Gminy. Dotyczyła ona bezczynności Urzędu Gminy w sprawie zmiany przewoźnika obsługującego połączenie autobusowe Wojcieszyc z Gorzowem. 28 grudnia 2010 nadeszła odpowiedź.

Kluczowe komisje nie dla Wojcieszyc

28 marca odbyła się druga już w tym roku nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kłodawa. Tym razem konieczność działania w trybie alarmowym wynikała z faktu, że podczas wyboru członków i przewodniczących komisji dokonanego na pierwszej sesji Rady w grudniu ubiegłego roku, została złamana ustawa o samorządzie gminnym.

  • 1
  • 2
III rata podatków

Celem ułatwienia mieszkańcom opłacania podatków, od poniedziałku 11 września do piątku 15 września 2017 Sołtys będzie dyżurować w świetlicy wiejskiej przy ul. Wspólnej 66 w godzinach 10oo - 12oo oraz 17oo - 19oo.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework