Odzyskujemy nawsie

Zbliża się finał kilkuletnich starań o przejęcie przez gminę od Powiatu Gorzowskiego terenu pomiędzy ulicą Wspólną a ogrodzeniem dawnej bazy SHR. Historycznie jest to fragment nawsia, czyli  placu położonego w centrum wsi i otoczonego zagrodami, a w naszym przypadku również zabudowaniami folwarcznymi. Pierwotnie stanowił on własność wspólną wsi i służył wspólnym celom. Jest tu zlokalizowany kościół, dość długo był również cmentarz. Na starych mapach widać niewielkie zbiorniki wodne, prawdopodobnie część placu była wykorzystywana jako miejsce targów.

W większości polskich wsi tereny nawsia z czasem były zabudowywane i zanikały, ale w naszej szczęśliwie przetrwały prawie w całości.  W okresie powojennym zostały one jednak geodezyjnie podzielone w ten sposób, że ich część, ciągnąca się od płotu zabudowań kościelnych w kierunku zachodnim, a także północno wschodnia, zostały włączone do pasa drogi powiatowej. W praktyce uniemożliwiało to ich racjonalne zagospodarowanie, a nawet utrzymanie w porządku. Na naszej stronie wielokrotnie pokazywaliśmy bujnie pleniące się chwasty, Sołtys pisała o tym w liście otwartym do Starosty Gorzowskiego.

Plan odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011 – 2018 opracowany przez Grupę Odnowy Sołectwa Wojcieszyce i przyjęty przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Wojcieszyce dnia 2 marca 2011, a potem zatwierdzony przez Radę Gminy, zakłada następujące działania w centrum wsi:

  • Poprawa estetyki wsi oraz warunków rekreacji dla jej mieszkańców. Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych - urządzenie małego parku na placu w centrum wsi (w okolicach przystanku PKS) oraz pomiędzy bramą wjazdową do b. bazy SHR a kościołem.
  • Poprawa warunków bezpieczeństwa, rekreacji oraz estetyki miejsca. Wybudowanie ścieżki pieszorowerowej w ciągu ul. Kasztanowej.
  • Poprawa warunków bezpieczeństwa oraz estetyki. Budowa parkingu z oświetleniem przy kościele.

Wstępnym warunkiem ich realizacji było i jest uporządkowanie stosunków własnościowych, a konkretnie przekazanie gminie przez powiat zbędnych mu części pasa drogowego. Włodarze naszego powiatu tego nie kwestionowali, jednak próbowali przerzucić na gminę Kłodawa koszta operacji. Korowody trwały bardzo długo, ale w końcu panie Starosta i Wójt doszły do porozumienia, a w dniu dzisiejszym Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXX/235/17 wyrażającą zgodę na przejęcie nieruchomości gruntowej, której granice są na mapie ewidencyjnej na pierwszym obrazku poniżej. Dla ułatwienia orientacji, na drugim obrazku ciemnozielonym kolorem zostały oznaczone tereny przekazywane przez powiat, zaś jasnozielonym już obecnie należące do gminy.

  • 0101
  • 0202

Simple Image Gallery Extended

 

 

Komentarze   

0 #1 Agata 2017-09-13 20:32
Składam propozycję zgłoszenia budowy placu zabaw do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2018r. na terenie gminnej działki zaznaczonej na mapie kolorem jasnozielonym, jestem ciekawa Państwa zdania na ten temat... osobiście uważam, że jest to idealna lokalizacja, mógłby tam powstać np. plac zabaw, teren rekreacyjny, miasteczko ruchu drogowego, skate park itp.
Cytować
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework