Historyczna pieczęć?

Wiadomo, że w okresie międzywojennym sołtysi przynajmniej niektórych wsi z okolic dzisiejszego Gorzowa używali stempli, na których obok napisu znajdował się również znak graficzny. Tak było w przypadku Kłodawy/Klodau, której pieczęć posłużyła do opracowania współczesnego herbu gminy.

  • raclaw_stempel_2010raclaw_stempel_2010

Racław/Ratzdorf, położony w gminie Bogdaniec, posiadał podobną pieczęć i została ona wykorzystana do opracowania logo tej wsi w ten sposób, że zachowano grafikę przedstawiająca drzewo, snopek, kosę i grabie, natomiast napisy niemieckie zostały zastąpione polskimi. To logo jest używane na stronie internetowej wsi (jeszcze w budowie) oraz na drukach promocyjnych, istnieje też wersja jubileuszowa, którą pokazuję obok.

Nie wiemy, jak było w przypadku Wojcieszyc/Wormsfelde, wobec czego zwróciłam się do dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie p. dr Dariusza Rymara z prośbą o informację. Dzisiaj nadeszła odpowiedź, w której czytamy m,in.:

Archiwum Państwowe uprzejmie informuje, iż w zespole Sąd Obwodowy w Gorzowie Wlkp. 66/28 znajdują się akta gruntowe dotyczące Wojcieszyc z lat 1764-1937 (39 jednostek). Kwerendzie poddano część z tychże akt. Nie odnaleziono jednak pieczęci sołtysa Wojcieszyc sprzed 1945 r. Kwerenda wymaga bowiem dłuższych i szczegółowych poszukiwań. Zachęcamy do samodzielnych poszukiwań w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Gorzowie lub zlecenie poszukiwań (kwerendy) pracownikowi naszego Archiwum.

Zlecenie poszukiwań byłoby najłatwiejsze, choć dość kosztowne. Ale rzecz nie tylko w pieniądzach. Jeżeli taka pieczęć w ogóle istniała i była na tyle estetyczna, żeby wykorzystać ją w taki sposób, jak Racław, powinniśmy zadać sobie trudu samodzielnego jej odnalezienia. W takim przypadku satysfakcja będzie większa i chyba bardziej oczywisty moralny tytuł do wykorzystania historycznego symbolu wsi.

Zwracam się więc do wszystkich mieszkańców, którzy interesują się historią oraz znają język niemiecki przynajmniej w stopniu podstawowym: poświećcie kilka godzin na przewertowanie zachowanych dokumentów z Wormsfelde. Można to zrobić w pracowni naukowej Archiwum Państwowego W Gorzowie Wlkp. przy ul. Grottgera 24/25, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30 (a w czwartki do godz. 18:00). Akta trzeba zamówić kilka dni wcześniej, w czym będę chętnie pośredniczyć.

Zainteresowanych podjęciem tego dzieła proszę o kontakt osobisty, telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną.

Regina Korona

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework