Kultura

Gminny Ośrodek Kultury

gok_logo

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie
z siedzibą w Wojcieszycach
ul. Wspólna 45
Wojcieszyce
66-415 Kłodawa
tel./faks (95) 73 11 745
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gok.klodawa.pl
Dyrektor: Jarosław Pikuła

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach jest samorządową instytucją kultury Gminy Kłodawa. Swoją działalność prowadzi od 01.01.1985r. Podstawowym celem statutowym Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie nie nastawionej na zysk działalności kulturalnej w imieniu Gminy Kłodawa.

gok

Do zadań GOK należy w szczególności prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury oraz edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych. Placówka współdziała z organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, ze stowarzyszeniami, instytucjami, firmami oraz z Gminnym Klubem Seniora i jednostkami organizacyjnymi Gminy Kłodawa. Organizuje i prowadzi działalność w świetlicach wiejskich, współpracuje z Radami Sołeckimi poszczególnych sołectw w zakresie prowadzenia i funkcjonowania świetlic wiejskich z uwzględnieniem miejscowych potrzeb sołectwa.

gok

Obszarem działania GOK jest teren Gminy Kłodawa. Organizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z/ s w Wojcieszycach pozwala na pewną swobodę placówki w realizacji planu działania oraz w doborze organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych.

Aktualnie na trenie gminy funkcjonuje dziesięć świetlic wiejskich, działają cztery dziecięco- młodzieżowe zespoły w tym trzy taneczne oraz jeden wokalno-taneczny, trzy zespoły ludowe, trzy zespoły wokalno-muzyczne oraz jeden zespół wokalny. W GOK znajduje się punkt konsultacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Każdorazowo na potrzeby wyborów do władz państwowych i samorządowych w Ośrodku znajduje się lokal wyborczy Okręgu Nr 4. Tutaj odbywają się zebrania i spotykania m.in. Rady Sołeckiej Wojcieszyc, zarządów i członków Klubu Seniora, Kłodawskiego Klubu Sportowego „SHR Wojcieszyce”, Wspólnot Mieszkaniowych.

gok

Cele i zadania statutowe Instytucja realizuje poprzez organizowanie szkoleń pogadanek tematycznych dla instruktorów i uczestników świetlic, organizowanie i współorganizowanie z świetlicami wiejskimi i zespołami: imprez kulturalnych cyklicznych, okolicznościowych, sportowo – rekreacyjnych. W grudniu 2009r. Gmina Kłodawa podpisała Umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Stowarzyszenie dostarcza do świetlic artykuły żywnościowe z których panie instruktorki przygotowują ciepłe posiłki dla uczestników.

W świetlicach wiejskich wciąż przybywa uczestników, działalność kulturalna w nich prowadzona cieszy się coraz większym powodzeniem. Fakt ten pozwala stwierdzić, że świetlice stały się swego rodzaju centrum kulturalnym, wychowawczym i rozrywkowym, wokół którego koncentruje się życie sołectw. Wszystkie działania podejmowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich mają na celu realizację zadań statutowych, wyzwalanie inicjatyw kulturotwórczych wśród młodego pokolenia, integrację gminnej społeczności oraz propagowanie dorobku kulturalnego na zewnątrz.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework