Kultura

Gminny Ośrodek Kultury

gok_logo

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie
z siedzibą w Wojcieszycach
ul. Wspólna 45
Wojcieszyce
66-415 Kłodawa
tel./faks (95) 73 11 745
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gok.klodawa.pl
Dyrektor: Jarosław Pikuła

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach jest samorządową instytucją kultury Gminy Kłodawa. Swoją działalność prowadzi od 01.01.1985r. Podstawowym celem statutowym Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie nie nastawionej na zysk działalności kulturalnej w imieniu Gminy Kłodawa.

gok

Do zadań GOK należy w szczególności prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury oraz edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych. Placówka współdziała z organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, ze stowarzyszeniami, instytucjami, firmami oraz z Gminnym Klubem Seniora i jednostkami organizacyjnymi Gminy Kłodawa. Organizuje i prowadzi działalność w świetlicach wiejskich, współpracuje z Radami Sołeckimi poszczególnych sołectw w zakresie prowadzenia i funkcjonowania świetlic wiejskich z uwzględnieniem miejscowych potrzeb sołectwa.

gok

Obszarem działania GOK jest teren Gminy Kłodawa. Organizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z/ s w Wojcieszycach pozwala na pewną swobodę placówki w realizacji planu działania oraz w doborze organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych.

Aktualnie na trenie gminy funkcjonuje dziesięć świetlic wiejskich, działają cztery dziecięco- młodzieżowe zespoły w tym trzy taneczne oraz jeden wokalno-taneczny, trzy zespoły ludowe, trzy zespoły wokalno-muzyczne oraz jeden zespół wokalny. W GOK znajduje się punkt konsultacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Każdorazowo na potrzeby wyborów do władz państwowych i samorządowych w Ośrodku znajduje się lokal wyborczy Okręgu Nr 4. Tutaj odbywają się zebrania i spotykania m.in. Rady Sołeckiej Wojcieszyc, zarządów i członków Klubu Seniora, Kłodawskiego Klubu Sportowego „SHR Wojcieszyce”, Wspólnot Mieszkaniowych.

gok

Cele i zadania statutowe Instytucja realizuje poprzez organizowanie szkoleń pogadanek tematycznych dla instruktorów i uczestników świetlic, organizowanie i współorganizowanie z świetlicami wiejskimi i zespołami: imprez kulturalnych cyklicznych, okolicznościowych, sportowo – rekreacyjnych. W grudniu 2009r. Gmina Kłodawa podpisała Umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Stowarzyszenie dostarcza do świetlic artykuły żywnościowe z których panie instruktorki przygotowują ciepłe posiłki dla uczestników.

W świetlicach wiejskich wciąż przybywa uczestników, działalność kulturalna w nich prowadzona cieszy się coraz większym powodzeniem. Fakt ten pozwala stwierdzić, że świetlice stały się swego rodzaju centrum kulturalnym, wychowawczym i rozrywkowym, wokół którego koncentruje się życie sołectw. Wszystkie działania podejmowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich mają na celu realizację zadań statutowych, wyzwalanie inicjatyw kulturotwórczych wśród młodego pokolenia, integrację gminnej społeczności oraz propagowanie dorobku kulturalnego na zewnątrz.

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework