Kultura

Niektóre ważne daty w historii GOK

5 listopad 1984 - podpisanie porozumienia pomiędzy Stacją Hodowli Roślin w Wojcieszycach a Urzędem Gminy w Kłodawie w sprawie prowadzenia wspólnej działalności kulturalno-wychowawczej na terenie Gminy Kłodawa,

1 styczeń 1985 – zarządzeniem 1/85 Naczelnik Gminy Kłodawa powołuję Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z siedzibą w Wojcieszycach, którego dyrektorem zostaje Regina Korona,

4 luty 1985 – Decyzją Nr 63KL-IV-5130/1985 Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dokonuje wpisu do rejestru instytucji upowszechniania kultury Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach pod numerem 63,

7 marzec 1985 – uroczysta inauguracja Ośrodka, w GOK rozpoczyna działalność punkt biblioteczny Biblioteki Gminnej w Kłodawie,

marzec 1988 - "Placówka z fantazją" - to tytuł artykułu relacjonującego działalność wojcieszyckiego GOK. Dziennikarka "Gazety Lubuskiej" pisała: ...Dużą salę widowiskową publiczność wypełniła do ostatniego miejsca, dużo osób nawet stało. Na scenie zaś kolejno prezentowały się zespoły ze wszystkich wsi w gminie. Są tu kobiece zespoły śpiewacze pod egidą KGW, są dziecięce i młodzieżowe zespoły instrumentalno - wokalne. Publiczność nie szczędziła braw, a członkinie jury zastanawiały się - kogo z wykonawców wysłać na przegląd rejonowy. Ale nie tylko muzyka i śpiew są przedmiotem prezentacji. W sali na parterze są prace plastyczne kobiet oraz prawdziwe cacka rękodzieła - haftowane serwetki, makatki, bieżniki, bluzki, dziergane serwetki. (...) W tym domu kultury na każdym kroku widać prace plastyczne wykonane różna techniką. Jest malarstwo dziecięce, bardzo dużo rzeźby, są nawet prace wykonane trudną techniką linorytu. (...) Dyrektor GOK oprowadzając mnie z dumą pokazuje nowo urządzone "piekiełko". To niewielkie pomieszczenie, wygospodarowane i urządzone własnym pomysłem ("stolikami" i "krzesłami" są zwyczajne, odmalowane pieńki) będzie stanowiło "siedzibę" społecznego aktywu GOK. Tu ma się odbywać "burza mózgów", mają się rodzić koncepcje dalszej działalności. Własnie na aktywie młodzieżowym opiera się głównie działalność GOK. Jest to bowiem placówka otwarta dla wszystkich, a pracowników etatowych czy półetatowych - jest garstka: dyrektorka prowadząca sekcję teatralną, plastyczka i nauczyciel muzyki Ludwik Hajduk... (ada)

1 sierpień 1989 - Stacja Hodowli Roślin w Wojcieszycach przestaje partycypować w kosztach utrzymania GOK,

1 styczeń 1991 – Wójt Gminy Kłodawa powołuje na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Barbarę Trawińską,

29 kwiecień 1996 – na mocy Uchwały Rady Gminy Kłodawa przekształcono GOK w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOKiS) – komunalną instytucję kultury i sportu, w struktury której włączono Wielosekcyjny Klub Sportowy. Ośrodek został administratorem obiektów sportowych oraz organizatorem i koordynatorem działalności sportowej,

22 wrzesień 1999 - Uchwałą Rady Gminy Kłodawa przekształcono GOKiS w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki (GOKSiT),

kwiecień 1999 - ukazał się pierwszy numer czasopisma gminnego „Kłodawskie Wieści" wydawanego przez GOKSiT,

2 styczeń 1999 - w Ośrodku zostaje uruchomiona świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz punkt konsultacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie,

21 czerwiec 2000 - Uchwałą Rady Gminy Kłodawa ze struktur organizacyjnych Ośrodka wyłączono Wielosekcyjny Gminny Klub Sportowy. GOKSiT został administratorem obiektów rekreacyjnych oraz organizatorem działalności turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Kłodawa,

25 czerwiec 2003 - Uchwałą Rady Gminy Kłodawa Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki zostaje przekształcony na Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach. Zgodnie z nowym statutem podstawowym celem GOK jest organizowania i prowadzenie działalności kulturalnej w imieniu Gminy Kłodawa,

sierpień 2003 - ukazuje się 14 nr „Kłodawskich Wieści” – ostatni wydawany przez GOK. Kolejne numery Ośrodek współredaguje, a wydaje Urząd Gminy w Kłodawie,

24 wrzesień 2003 - Uchwałą Rady Gminy Kłodawa wprowadzono zmiany w Statucie instytucji. GOK nie administruje już kąpieliskiem w Kłodawie ani obiektami sportowo- rekreacyjnymi. W struktury organizacyjne Ośrodka włączono 10 świetlic wiejskich (12 sołectw), których organizacją i prowadzeniem zajmuje się GOK,

1999–2006 – GOKSiT, a potem GOK realizuje dziesięć Małych projektów Phare CBC w ramach Euroregionu Pro Europa Viadrina i dwa projekty z Programu „Młodzież” w dziedzinie kultury, sportu i turystyki,

6 grudzień 2004 - uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Różankach Szklarni,

5 luty 2005 - impreza okolicznościowa z okazji XX lecia powołania Gminnego Ośrodka Kultury.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework