Sołtys prosi o radę

Sprawa jest następująca: w roku 2016 został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego głównego fragmentu Wojcieszyc, czyli tzw. starej wsi (plany dla Osiedla Południowego oraz specjalnej strefy ekonomicznej powstały nieco wcześniej). Został on pozytywnie zaopiniowany przez Zebranie Wiejskie, jednak nie mógł zostać uchwalony przez Radę Gminy, gdyż Ministerstwo Rolnictwa zgłosiło zastrzeżenia co do przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową kilku skrawków ziemi o III klasie bonitacyjnej.

Nie ma szans na zmianę stanowiska ministerstwa, dlatego władze gminy zaproponowały wyłączenia tych działek z projektu planu. To zaś wymaga zebrania uzgodnień i opinii zainteresowanych instytucji, w tym naszego sołectwa.

Jako sołtys mam formalnie mam uprawnienia do wydania takiej opinii, nie chcę jednak robić tego bez konsultacji z mieszkańcami. Z drugiej strony sprawa nie wydaje się na tyle ważna, żeby zwoływać zebranie wiejskie.  Chodzi bowiem o działki, które istnieją tylko na papierze i biorąc pod uwagę sytuację na rynku nieruchomości, nie wiemy kiedy i czy w ogóle znajdą się chętni do wybudowania tam domów. Znajdują się one na południe od ul. Krótkiej, zostały zaznaczone na planach stanowiących grafiki 3 i 4 w poniższej galerii.

Moim zdaniem powinniśmy zaopiniować wniosek pozytywnie by nie wstrzymywać procedury uchwalenia planu. Tę propozycję poddaje pod rozwagę mieszkańców. Jeśli macie inne zdanie, napiszcie o tym w komentarzach pod artykułem lub przekażcie mi je osobiście albo telefonicznie.

Regina Korona

  • 0101
  • 0202
  • 0303
  • 0404

Simple Image Gallery Extended

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework