Zebranie wiejskie

Na podstawie § 11 pkt. 2c Statutu Sołectwa zwołuję Zebranie mieszkańców Wojcieszyc w terminie

29 września 2017 (piątek)
godz. 1700 (lub 1715 w drugim terminie)
Świetlica Wiejska (ul. Wspólna 66)

Proponowany porządek:

  1. Informacja Sołtysa o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego na rok 2017
  2. Analiza wykonania wniosków do budżetu Gminy Kłodawa na rok 2017
  3. Informacja Radnych o pracach Rady Gminy
  4. Przyjecie uchwały w sprawie wniosków do budżetu Gminy Kłodawa na rok 2018
  5. Wolne wnioski i sprawy wniesione

Zapraszam wszystkich mieszkańców Wojcieszyc do udziału w zebraniu

Sołtys
Regina Korona

 

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework