Walne Zebranie stowarzyszenia

Dnia 11 18 września 2017 (poniedziałek) o godzinie 18:00, a w drugim terminie o 18:15, w świetlicy wiejskiej przy ul. Wspólnej 66 odbędzie się

II część Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Wojcieszyce XXI

Proponowany porządek obrad:

  1. Informacja o pracach Zarządu w okresie od I części Walnego Zebrania,
  2. Zamierzenia programowe
  3. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski

Prosimy o przybycie wszystkich członków Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu
Andrzej Korona
Prezes

 

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework