Zdanie odrębne

29 marca 2017 Rada Gminy Kłodawa nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na przyszły rok. Stało się to na wniosek wójt Anny Mołodciak, która zgłosiła odpowiedni projekt uchwały i uzyskała poparcie większości radnych.

Po zakończeniu głosowania radny z Wojcieszyc zgłosił zdanie odrębne następującej treści:

Fundusz sołecki, podobnie jak np. „budżet obywatelski”, jest jedną z praktykowanych w Polsce form tzw. demokracji partycypacyjnej. Pozwala na poprawę warunków życia mieszkańców, aktywizowanie jednostek pomocniczych samorządów gminnych, przeznaczanie środków finansowych na najpotrzebniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne oraz projekty o charakterze integracyjnym, uczy gospodarności, w tym poszanowania grosza publicznego.

Jest on korzystny nie tylko z punktu widzenia sołectw, ale również i gminy, bowiem znaczna część wydatków na fundusz sołecki jest refundowana z budżetu pastwa.

Fundusz sołecki funkcjonuje w zdecydowanej większości gmin w Polsce, województwie lubuskim i powiecie gorzowskim. Ten fakt przeczy opiniom o rzekomych trudnościach w jego wprowadzeniu i realizacji.

Odrzucenie po raz kolejny możliwości wprowadzenia funduszu sołeckiego w Gminie Kłodawa uważam za błędną decyzję, działanie na szkodę gminy i jej mieszkańców.

Andrzej Korona

 

Komentarze   

+1 #1 mieszkaniec 2017-03-30 05:57
Od dawna wiadomo, że "w samorządach tyle władzy, ile pieniędzy". Prawdopodobnie ktoś się boi się, że jeśli sołectwa dostaną więcej środków, to on(a) straci na nie wpływ i sołtysi przestaną się podlizywać.
Cytować
fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework