Już możemy podłączać się do kanalizacji

Jak zawiadamia Urząd Gminy Kłodawa, zostały zakończone prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Wojcieszycach i została ona przekazana do użytkowania. Oznacza to, że mieszkańcy (oczywiście ci, których to dotyczy) mogą już zacząć odprowadzać ścieki ze swoich posesji do kolektorów kanalizacyjnych.

Zanim to jednak nastąpi, konieczne jest wykonanie następujących czynności:

  1. wybudowanie we własnym zakresie podłączenie budynków do sieci (a konkretnie do przygotowanego wpustu na granicy działki,
  2. zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania szkicu geodezyjnego lub mapy powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego,
  3. podpisanie z PWiK umowy na odprowadzenie ścieków.

W celu zawarcia umowy należy udać się do Biura Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 55 zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty,
  • tytuł prawny do nieruchomości do wglądu (akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej)
  • szkic geodezyjny lub mapę powykonawczą wykonanego przyłącza kanalizacyjnego,
  • spisany stan wodomierza na dzień podpisania umowy,
  • 93,90 zł w celu uiszczenia w kasie BOK PWiK opłaty za odbiór przyłącza.

Obecne warunki oraz prognoza pogody stwarzają szansę na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej jeszcze w bieżącym roku. Chyba warto z niej skorzystać.

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework