Większość przeciw lotnisku

(Aktualizacja)

28 listopada 2010 odbyło się referendum gminne, w którym mieszkańcy mieli odpowiedzieć na pytanie Czy jesteś za lokalizacją lotniska na terenie Gminy Kłodawa?

Wyniki referendum w Wojcieszycach

Frekwencja

Liczba uprawnionych do głosowania 738
Liczba wydanych kart do głosowania 234
Liczba oddanych głosów 234
Liczba głosów ważnych 231
Frekwencja % 31,30

Wyniki głosowania

Odpowiedź Liczba głosów % głosów
Tak 86 37,23
Nie 145 62,77

 

  • 0101
  • 0202
  • 0303

Simple Image Gallery Extended

Wyniki referendum w Gminie Kłodawa

Frekwencja

Liczba uprawnionych do głosowania 5.744
Liczba wydanych kart do głosowania 1.759
Liczba oddanych głosów 1.758
Liczba głosów ważnych 1.741
Frekwencja % 30,62

Wyniki głosowania w skali gminy

Odpowiedź Liczba głosów % głosów
Tak 831 47,73
Nie 910 52,27

Wyniki głosowania w obwodach wyborczych

Nr obwodu Siedziba obwodu Frekwencja % Liczba odpowiedzi "Tak" Liczba odpowiedzi "Nie"
1 Kłodawa 34,95 241 364
2 Różanki 36,19 141 280
3 Santoczno 25,27 29 18
4 Wojcieszyce 31,71 86 145
5 Łośno 17,39 56 4
6 Santocko 27,20 133 19
7 Chwalęcice 20,86 90 66
7 Rybakowo 30,80 55 14

Zgodnie z Ustawą o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000r. referendum jest ważne pod warunkiem, że weźmie w nim udział 30% uprawnionych do głosowania, a wynik rozstrzygający, jeśli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod głosowanie zostanie oddanych więcej niż połowa ważnych głosów. Te kryteria zostały spełnione, zatem wola większości mieszkańców stała się prawem, a wybudowanie lotniska niemożliwe.

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework