Łamigłowki wojcieszyckie

Kto ma rację?

Podczas ostatniego zebrania wiejskiego została odczytana uchwała Rady Sołeckiej z dnia 14 marca 2013 w sprawie nowych zasad funkcjonowania komunikacji autobusowej, w której znalazł się następujący fragment:

Utrzymanie ruchu wahadłowego (...) oznacza zupełnie niepotrzebne przejeżdżanie w ciągu roku około 16 tysięcy kilometrów przez autobusy PKS i dopłacanie do tego przez gminę ponad 27 tysięcy złotych

Te wyliczenia zostały podczas dyskusji zakwestionowane przez Wójta Gminy p. Annę Mołodciak, która stwierdziła, iż w rzeczywistości autobusy będą przejeżdżały ponad niezbędną potrzebę o połowę mniej, czyli ok. 8 tysięcy kilometrów rocznie i o tyleż będą mniejsze dopłaty gminy (przytaczamy sens wypowiedzi p. Wójt, a nie fragment stenogramu).

Kto ma rację, a kto się myli?

Sprawa jest poważna, bowiem zarówno wójt (podejmując decyzję), jak i Rada Sołecka (formułując stanowisko) powinny opierać się na prawdziwych przesłankach i sprawdzonych liczbach, a nie na przypuszczeniach lub danych wziętych z sufitu.

Czy ktoś z użytkowników www.wojcieszyce.info potrafi pomóc władzy i w miarę dokładnie obliczyć, ile wozokilometrów mają przejechać w ciągu roku autobusy wskutek sztucznego wydłużenia trasy oraz ile to ma kosztować gminę?

Odpowiedzi proszę wpisywać jako komentarze. Czekam na nie do najbliższego piątku (5.04.2013), kiedy to pod wieczór zaprezentuję swoje rachunki.

Dla ułatwienia zamieszczam klikalne mapki, pokazujące przebieg linii autobusowej nr 1 na terenie gminy Kłodawa, ustalony przez władze oraz proponowany przez mieszkańców Wojcieszyc. A żeby było jeszcze łatwiej, podpowiadam, że jako podkłady wykorzystałem zrzuty ekranowe z powiatowego Geoportalu.

 • 0101
 • 0202

Simple Image Gallery Extended

Podczas ostatniego zebrania wiejskiego została odczytana uchwała Rady Sołeckiej z dnia 14 marca 2013 w sprawie nowych zasad funkcjonowania komunikacji autobusowej, w której znalazł się następujący fragment:

Utrzymanie ruchu wahadłowego (...) oznacza zupełnie niepotrzebne przejeżdżanie w ciągu roku około 16 tysięcy kilometrów przez autobusy PKS i dopłacanie do tego przez gminę ponad 27 tysięcy złotych

Te wyliczenia zostały podczas dyskusji zakwestionowane przez Wójta Gminy p. Annę Mołodciak, która stwierdziła, iż w rzeczywistości autobusy będą przejeżdżały ponad niezbędną potrzebę o połowę mniej, czyli ok. 8 tysięcy kilometrów rocznie i o tyleż będą mniejsze dopłaty gminy (przytaczamy sens wypowiedzi p. Wójt, a nie fragment stenogramu).

Kto ma rację, a kto się myli?

Sprawa jest poważna, bowiem zarówno wójt (podejmując decyzję), jak i Rada Sołecka (formułując stanowisko) powinny opierać się na prawdziwych przesłankach i sprawdzonych liczbach, a nie na przypuszczeniach lub danych wziętych z sufitu.

Czy ktoś z użytkowników www.wojcieszyce.info potrafi pomóc władzy i w miarę dokładnie obliczyć, ile wozokilometrów mają przejechać w ciągu roku autobusy wskutek sztucznego wydłużenia trasy oraz ile to ma kosztować gminę?

Odpowiedzi proszę wpisywać jako komentarze. Czekam na nie do najbliższego piątku (5.04.2013), kiedy to pod wieczór zaprezentuję swoje rachunki.

Dla ułatwienia zamieszczam klikalne mapki, pokazujące przebieg linii autobusowej nr 1 na terenie gminy Kłodawa, ustalony przez władze oraz proponowany przez mieszkańców Wojcieszyc. A żeby było jeszcze łatwiej, podpowiadam, że jako podkłady wykorzystałem zrzuty ekranowe z powiatowego Geoportalu.

 • 0101
 • 0202

Simple Image Gallery Extended

Rozwiązanie

Niestety, podczas migracji strony z Joomla! 1.5 do Joomla! 3.6, nie udało się zachować komentarzy użytkowników strony, a zatem ich odpowiedzi na powyższe pytanie.

tekst dodany 5.04.2013 godz. 1510

Dziękuję www.komunikacja.org oraz RG, którzy zechcieli zadać sobie trud i przedstawić własne wyliczenia. Teraz kolej na mnie.

1. Obliczenie różnicy długości długości obu tras

Istnieje wiele metod pomiaru długości drogi. Najprostszą jest wykorzystanie dziennego licznika kilometrów znajdującego się na wyposażeniu samochodu. Jest ona jednak niezbyt precyzyjna, bowiem najmniejsza działką jest 0,1 km, a wynik zależy m.in. od tego, jakie mamy założone opony, wysokości bieżnika oraz ciśnienia.

Dokładniejsze wyniki można uzyskać używając kółka pomiarowego. Na zdjęciu po prawej pokazałem jego najprostsza, "ręczną" wersję, ale są i takie, które montuje się do samochodu

Jeszcze bardziej precyzyjne są metody geodezyjne. W dodatku nie musimy już sami dokonywać pomiarów, bowiem możemy skorzystać z map cyfrowych. Taka mapa dla naszego powiatu jest dostępna publicznie na stronie Informacja katastralna powiatu gorzowskiego, więc postanowiłem jej użyć.

Na obrazkach zamieszczonych poniżej pokazane są zrzuty ekranowe z tych operacji. Pierwszy przedstawia pomiar fragmentu aktualnej (wahadłowej) trasy, drugi trasy postulowanej przez mieszkańców Wojcieszyc (okrężnej). W obu wypadkach za punkt początkowy/końcowy przyjąłem środek skrzyżowania drogi powiatowej nr 1406F z drogą krajową nr 22 i w trosce o precyzję pominąłem wjazd na teren Różanek Szklarni oraz powrót na drogę krajową. Długość drogi, która autobus musi przejechać w związku z tą ostatnią operacją, zmierzyłem odrębnie przy dużym powiększeniu mapy, co widać na obrazku nr 3.

 • 0101
 • 0202
 • 0303

Simple Image Gallery Extended

Każdego pomiaru dokonałem trzykrotnie, odrzuciłem skrajne wartości (największą i najmniejszą) i pozostawiłem środkowe:

 1. trasa wahadłowa - 14.671 m
 2. trasa okrężna - 10,138 m
 3. wjazd/wyjazd Różanki Szklarnia - 306 m

Proszę zauważyć, że różnica pomiędzy wynikiem 1. a 2. wynosi 4.533 m, a więc jest bardzo bliska 4,5 km którą przyjęli obydwaj komentatorzy. Nie obejmuje ona jednak ok. 0,3 km drogi, którą autobus pokonuje na terenie Różanek Szklarni, w pierwszym przypadku dwukrotnie, a w drugim tylko jeden raz. Dla dalszych obliczeń przyjąłem wartości uzupełnione i zaokrąglone do 10 m:

 • trasa wahadłowa: 14.670 + 2 x 300 = 15.270
 • trasa okrężna: 10.140 + 300 = 10.440
 • różnica: 15.270 - 10.440 = 4.830

Dla uproszczenia kolejnych rachunków i żeby nie było, że naciągam wynik, zaokrąglam go jeszcze w dół i przyjmuję, że różnica długości obu tras wynosi 4,8 km

2. Obliczenie ilości kursów

 • dni powszednie: 251 x 11 = 2.761
 • soboty: 52 x 7 = 364
 • niedziele i święta: 62 x 5 = 310
 • Razem: 365 dni | 3.435 kursów

3. Obliczenie długości zbędnej drogi, którą autobusy przejeżdżają w ciągu roku

 • 3.435 x 4,8 = 16.488 km

Gołym okiem widać, że to Rada Sołecka ma rację, a nie Pani Wójt!

4. Obliczenie zbędnych wydatków ponoszonych przez gminę jako dopłaty

Podczas zebrania p. kierownik Kwiatkowski powiedział, że w wyniku przetargu dopłaty będą o 2 grosze mniejsze, niż dotychczas. Czyli będą wynosiły 1,68 zł za 1 wozokilometr.

 • 16.488 x 1,68 = 27.699,84 zł

Czyli gmina na własne życzenie ma wydawać zupełnie niepotrzebnie 27.700 zł w ciągu roku!

5. Obliczenie straty czasu

Według rozkładu z przystanku końcowego w Wojcieszycach do pierwszego przystanku na terenie miasta (przy Prefadomie) autobus jedzie 13 minut pokonując drogę ok. 8,5 km i zatrzymując się na dwóch przystankach. Można śmiało przyjąć, że gdyby jechał ruchem okrężnym, potrzebowałby nie więcej, niż 5 minut na przebycie bez zatrzymywania skróconej, liczącej 3,5 km drogi.

 • różnica na jednym kursie 13 - 5 = 8 minut
 • różnica w ciągu roku: 3.435 x 8 = 27.480 minut


Quod erat demonstrandum

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework