Opłaty za wynajem świetlicy

Zgodnie z uchwałą nr XI/86/15 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach wynoszą:

 za całą dobę

  • 325 zł brutto za cały obiekt
  • 165 zł brutto za pojedyncza salę,

za 1 godzinę

  • 162 zł brutto za cały obiekt
  • 37 zł brutto za pojedyncza salę.

Do tego należy doliczyć należności za zużytą energię elektryczną, gaz oraz wodę i wywóz odpadów, a także zwrotną kaucję w wysokości 500 zł.

Umowy na wynajem świetlicy zawiera Sołtys działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Kłodawa. Wzory dokumentów związanych z wynajmem świetlicy można pobrać się w dziale Pliki.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa przychody netto (bez VAT) z wynajmu stanowią dochód sołectwa Wojcieszyce. W praktyce są one w całości są przeznaczane na doposażenie świetlicy. Korzystając ze swoich uprawnień statutowych Zebranie Wiejskie określiło zasady pobierania i zwolnień z opłat za wynajem. 

 

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework