Opłaty za wynajem świetlicy

Zgodnie z uchwałą nr XI/86/15 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach wynoszą:

 za całą dobę

 • 325 zł brutto za cały obiekt
 • 165 zł brutto za pojedyncza salę,

za 1 godzinę

 • 162 zł brutto za cały obiekt
 • 37 zł brutto za pojedyncza salę.

Do tego należy doliczyć należności za zużytą energię elektryczną, gaz oraz wodę i wywóz odpadów, a także zwrotną kaucję w wysokości 500 zł..

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://wojcieszyce.info/images/artykuly/sala

Umowy na wynajem świetlicy zawiera Sołtys. Wójt Gminy może udzielać bonifikaty lub zwolnienia najemcy z opłat w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ponieważ przychody netto (bez VAT) z wynajmu stanowią dochód sołectwa i są przeznaczane na doposażenie świetlicy, samorząd wsi Wojcieszyce określił swoje stanowisko co do polityki zwolnień z opłat.

Uchwała
Zebrania Wiejskiego w Wojcieszycach z dnia 8 września 2014 r.
Stanowisko w sprawie pobierania opłat za wynajem świetlicy w Wojcieszycach

§ 1

Jako ogólną zasadę przyjmuje się, że:

 1. nie pobiera się opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicy w celu prowadzenia działalności o charakterze społecznym i zarazem niekomercyjnym (tj,. nie nastawionym na zysk),
 2. pobiera się opłaty za wynajem świetlicy:
  1. w celu prowadzenia działalności o charakterze komercyjnym, tj. mających przynieść zysk w sposób bezpośredni (np. przez pobieranie opłat za wstęp lub uczestniczenie) lub pośredni (np. poprzez promocję wyrobów),
  2. dla celów prywatnych, w tym dla organizacji imprez o charakterze rodzinnym lub towarzyskim.

§ 2

W szczególności nie należy pobierać opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicy w celu:

 1. odbywania zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,
 2. odbywania zebrań oraz imprez organizowanych przez władze Gminy Kłodawa,
 3. odbywania spotkań (w tym zebrań organów statutowych) organizacji społecznych prowadzących działalność na terenie Wojcieszyc,
 4. organizowania imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, na które wstęp jest bezpłatny,
 5. prowadzenia bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży,
 6. prowadzenia bezpłatnych szkoleń oraz innych form działalności oświatowej,
 7. organizacji styp po śmierci mieszkańców Wojcieszyc.

§ 3

Zwracamy się do Wójta Gminy z prośbą o stosowanie powyższych zasad przy rozpatrywaniu wniosków o zwolnienie z opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Wojcieszycach.

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework