Samorząd wiejski

Fundusz sołecki na rok 2020

Dzięki pozytywnej decyzji Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłodawa w 2020 roku środków stanowiących Fundusz Sołecki, sołectwa otrzymają do dyspozycji znacznie więcej środków, niż dotychczas. W przypadku Wojcieszyc zamiast 7.500 zł, jak dotychczas, będzie to 47.259,30 zł.

W celu skorzystania z funduszu sołeckiego konieczne jest dochowanie procedur przewidzianych ustawą. Należy do nich m.in. uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego planowane przedsięwzięcia i określenie przeznaczanych na nie kwot. Był to główny temat zebrania wiejskiego, które odbyło się 16 września 2019.  Projekt wniosku przygotowanego przez Radę Sołecką przedstawiła sołtys p. Ewelina Juszczyk. Po krótkiej dyskusji został on przyjęty jednogłośnie.

Zebranie uchwaliło również wnioski do budżetu Gminy Kłodawa na przyszły rok. Jest ich dziesięć, w tym 4 powtórzone z ubiegłego roku.

Kolejnym punktem porządku obrad była konsultacja projektu nowego statutu sołectwa Wojcieszyce opracowanego przez komisję Statutowa Rady Gminy. Na składanie wniosków i opinii dotyczących projektu jest czas do 30 września br. Na stronie internetowej Rady Gminy zostały umieszczone do pobrania pliki pdf zawierające zarówno tekst, jak i mapkę.

  • 0101
  • 0202
  • 0303
  • 0404

Simple Image Gallery Extended

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework