Krótka historia wojcieszyckiej oświaty

Uczniowie b. szkoły w Wojcieszycach

W pierwszych latach powojennych szkołę W Wojcieszycach prowadziła Jadwiga Beutler. Nauczanie w klasach 1-4 odbywało się w poniemieckiej szkole, pochodzącej z 1937 roku. Znajdowała się tu sala lekcyjna, z której korytarzem przechodziło się do części mieszkalnej, przeznaczonej dla nauczyciela.

Na początku lat sześćdziesiątych do szkoły uczęszczało około osiemdziesięciu uczniów, dlatego jedna klasa uczyła się w sali klubokawiarni RUCH-u, mieszczącej się w budynku pierwszej szkoły niemieckiej, wybudowanym w 1875 roku.

Budowa szkoły w Wojcieszycach

W 1962, kiedy dyrektorem i jedynym nauczycielem była Jadwiga Donaj, na wolnej sąsiedniej działce rozpoczęto budowę nowej szkoły. Nabrała ona tempa rok później, kiedy w Wojcieszycach zaczęło pracować dwoje młodych nauczycieli: Stanisław Drger i jego żona Aniela. Była realizowana jako jedna z wielu w tym czasie w ramach ogólnopolskiej akcji "Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego" w systemie określanym jako czyn społeczny, czyli przy dużym udziale pracy mieszkańców. Powstał parterowy budynek, mieszczący trzy izby lekcyjne oraz duży hol, w którym odbywały się lekcje wf. W starej szkole działało przedszkole i mieszkali pp. Dregerowie.

Budowa szkoły w Wojcieszycach

W 1965 w Wojcieszycach podjęła pracę Klaudia Marciniak, uzdolniona plastycznie i muzycznie nauczycielka. Wkrótce potem trafił tutaj p. Paternowski, który ukończył przed wojną historię sztuki, znał biegle języki francuski, niemiecki, łacinę i grekę. W 1945r. został skierowany do Gorzowa w celu zabezpieczenia dokumentów archiwalnych w języku niemieckim; był dyrektorem Technikum Pocztowego w Gorzowie Wlkp. (dzisiejszy Zespół Szkół Ekonomicznych); do Santoka, a potem do Wojcieszyc został przeniesiony ze względów politycznych.

St. Dreger i uczniowie szkoły w Wojcieszycach

Na początku lat siedemdziesiątych utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną w Kłodawie. Wszystkie szkoły z terenu gminy, w tym wojcieszycka, zostały włączone do niej jako filie. Wprowadzono wówczas zasadę zarządzania szkołą i przedszkolem przez jednego dyrektora. Dyrektorem filialnej szkoły i przedszkola w Wojcieszycach został Stanisław Dreger, który przejął zarządzanie przedszkolem od p. Owsińskiej. W 1975r. obowiązki dyrektora szkoły przejęła Aniela Dreger, której mąż zajął się prowadzeniem hufca harcerskiego w Kłodawie. Kolejnymi pozyskanymi nauczycielkami były Jadwiga Kaczmarczyk (pracowała 1 rok), Hanna Rudomina oraz Teresa Komodzińska.

Kiedy na przełomie lat 70/80 w nowoczesnym, przestronnym obiekcie powstało przedszkole zakładowe, zlikwidowano placówkę przyszkolną, a dyrektorem nowej została Teresa Hajduk, która pozostawała na tym stanowisku do 2001r. Na początku lat dziewięćdziesiątych, w związku z likwidacją SHR-u, przedszkole zostało przejęte przez Urząd Gminy w Kłodawie.

W latach siedemdziesiątych przy szkole działał zastęp zuchów hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kłodawie.
Uczniowie szkoły w Wojcieszycach W tym czasie organizowane były zimowiska (m.in. w Międzychodzie, Słubicach, Lipkach Wielkich) i obozy (w Pobierowie, Prusimiu, Pogorzelicy). Na miejscu odbywały się zbiórki, dzieci zdobywały sprawności i odznaki, uczyły się piosenek. Ta działalność zaczęła zanikać pod koniec lat 80.

Na początku lat osiemdziesiątych Stanisław Dreger powrócił na stanowisko dyrektora szkoły w Wojcieszycach. Grono pedagogiczne w tym czasie powiększyło się, pracę w szkole rozpoczęli m.in. Bogumiła Praska, Kazimiera Trzcińska. Wówczas jednostka posiadała stopień organizacyjny 1-6 (nauczano klasy od pierwszej do szóstej). W 1984r. St. Dreger przeszedł na emeryturę i jego obowiązki przejęła Bogumiła Praska. Następnie dyrektorem został Andrzej Górski.

15 sierpnia 1985r. Inspektor Oświaty i Wychowania w Kłodawie wydał orzeczenie o organizacji Szkoły Podstawowej w Wojcieszycach, która przestała być filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kłodawie i ponownie została samodzielną jednostką. Szkoła w takiej formie funkcjonowała do końca roku szkolnego 2000/2001, kiedy to została zlikwidowana.

Była szkoła w Wojcieszycach

Przez kilka lat istniał w Wojcieszycach zamiejscowy oddział Zespołu Szkół w Różankach. Dzieci w klasach 1-3 były uczone przez dwie nauczycielki. Ten sam status posiadało również przedszkole. Obie placówki mieściły się w jednym budynku byłego przedszkola zakładowego.

Budynek po byłej szkole otrzymała w użytkowanie Rada Sołecka. W hallu byłej szkoły prowadzone były lekcje wychowania fizycznego, a w godzinach popołudniowych dorośli grywają w tenisa stołowego. Na boisku można grać w koszykówkę oraz w piłkę plażową; kilka razy w roku odbywają się tam wiejskie festyny.

Pogłębiający się niż demograficzny stał się przyczyną likwidacji szkoły w Wojcieszycach nawet w formie filii Zespołu Szkół w Różankach. Stało się to w roku..., od tego czasu dzieci są dowożone szkolnym autobusem na zajęcia lekcyjne do Różanek.

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework