Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie Zarządu Klubu Seniora

 • prezes_kl_senioraprezes_kl_seniora

1 lutego 2016 odbyło się zebranie wojcieszyckiego Klubu Seniora, na którym Zarząd przedstawił sprawozdanie za działań prowadzonych w 2015 roku oraz plany na rok 2016.

Materiały zaprezentował Stanisław Dreger. Zostały one jednogłośnie przyjęte przez członków Klubu obecnych na zebraniu.

Sprawozdanie zarządu Klubu Seniora w Wojcieszycach za rok 2015

Klub powstał 30 maja 2003r.

W skład zarządu klubu wchodzą:

 • Jadwiga Szugzdzinis – przewodnicząca (od 11.01.2011)
 • Stanisław Dreger – z-ca przew. (od 30.05.2003)
 • Stanisława Małecka – skarbnik (od 11.01.2011 do 5.01.2016)
 • Marianna Parafińska - skarbnik (od 5.-1.2016)
 • Halina Krystkiewicz – sekretarz (od 11.01.2011)
 • Jadwiga Żak – członek (od 11.01.2011)
 • Sabina Babicz – kronikarz od 11.01.2011)

Spotykamy się 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej. Spotkania wtorkowe, to spotkania w pełnym składzie chętnych seniorów w liczbie średnio 25 osób, zaś spotkania czwartkowe to gry w karty (w tysiąca, baśkę i skata) z udziałem średnio 12 osób.

Od 2008 roku każdy uczestnik spotkań cotygodniowych wnosi comiesięczna składkę na potrzeby klubu w kwocie 5 zł.

Działalność klubu jest bardzo różnorodna, począwszy od spotkań w sali przy kawie i cieście, grillowania w plenerze do wyjazdów poza teren zamieszkania.

Do ważniejszych wydarzeń z działalności klubu w 2015 roku należy zaliczyć:

 • spotkanie w dniu 20 stycznia z okazji „Dnia Babci i Dziadka” z udziałem dzieci ze świetlicy składających życzenia,
 • w dniu 7 lutego zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne „Przyjaciele”, połączone z zabawą taneczną z udziałem chętnych seniorów z całej gminy,
 • „Dzień Kobiet i Mężczyzn” wspólnie z Rada Sołecką świętowaliśmy 10 marca,
 • w dniu 14 kwietnia uroczyście świętowaliśmy jubileusz 35 rocznicy pożycia małżeńskiego Halinki i Zbyszka Fórmaniaków,
 • 1 maja podczas „Majówki wojcieszyckiej” seniorzy prowadzili kawiarenkę, serwując kawę i ciasta własnego wypieku,
 • 26 maja wspólnie z Radą Sołecką świętowaliśmy „Dzień Matki”,
 • wzięliśmy czynny udział w „Majówce Kłodawskiej”, prowadząc tradycyjnie grę zręcznościową z nagrodami „kółka”,
 • w dniach od 22 do 28 czerwca odpoczywaliśmy nad morzem w Międzyzdrojach,
 • uczestniczymy aktywnie w spotkaniu integracyjnym nad jeziorem w Lipach w dniach 10-22 lipca,
 • dwukrotnie, w lipcu i w sierpniu, przebywaliśmy na całodziennym pobycie nad jeziorem w Barlinku,
 • seniorki z naszego klubu brały czynny udział w tworzeniu wieńca i wystroju stoiska na dożynkach gminnych w Wojcieszycach,
 • w dniu 6 września podczas „Święta Pieczonego Ziemniaka” ponownie prowadziliśmy kawiarenkę z własnymi wypiekami,
 • dnia 8 października nasz klub zorganizował I turniej gier karcianych – w tysiąca i baśkę o nagrodę poseł Krystyny Sibińskiej i wójt Anny Mołodciak w ranach obchodów Tygodnia Seniora i z udziałem wszystkich chętnych seniorów z tereny gminy oraz członków Stowarzyszenia Gier Karcianych z Gorzowa Wlkp.
 • dnia 10 października zaznaczyliśmy również swój udział w gminnych obchodach Tygodnia Seniora, które odbyły się w Chwalęcicach,
 • obchody Tygodnia Seniora w Wojcieszycach zorganizowaliśmy w dniu 24 października z udziałem zespołu „Echo” i Rady Sołeckiej przy suto zastawionych stołach,
 • 3 grudnia na zaproszenie Stowarzyszenia Gier Karcianych w Gorzowie braliśmy udział w turnieju karcianym w baśkę i tysiąca o Puchar Barbary,
 • dnia 19 grudnia zorganizowaliśmy Spotkanie Opłatkowe z udziałem władz gminnych i seniorów z zaprzyjaźnionych klubów. Scenariusz uroczystości przygotowano w formie wierszowanej, uwzględniając staropolskie tradycje.

Wymienione wyżej imprezy były w większości finansowane ze środków własnych. Ze środków otrzymanych z gminy sfinansowano:

 • lipcowy, całodzienny wyjazd nad jezioro w Barlinku z rejsem statkiem po jeziorze i wspólnym obiadem (588 zł),
 • część kosztów imprezy opłatkowej (207,33 zł).

Plany na rok 2016

W dalszym ciągu spotykamy się we wtorki i czwartki o godz. 17:00 przy kawie i cieście.
W czwartki planujemy gry karciane w tysiąca, baśkę i skata z udziałem chętnych seniorów z całej gminy.

Planujemy nadal świętować:

 • Dzień Babci i Dziadka (21 stycznia),
 • jubileusz 59 rocznicy ślubu Haliny i Stanisława Krystkiewiczów (26 stycznia),
 • „ostatki” przy śledziku i kawie (1 lutego),
 • Dzień Kobiet i Mężczyzn (8 marca),
 • turniej karciany o puchar Rady Sołeckiej w Wojcieszycach z udziałem wszystkich chętnych seniorów z gminy i członków Stowarzyszenia Gier Karcianych w Gorzowie (kwiecień),
 • całodzienna wycieczka do Kostrzyna nad Odrą, zwiedzanie Muzeum Twierdzy Kostrzyn (maj),
 • Dzień Matki (24 maja),
 • spotkanie plenerowe”Powitanie Lata” (czerwiec),
 • dziesięciodniowy odpoczynek nad morzem w Międzyzdrojach (II połowa czerwca),
 • dwukrotny, całodzienny wyjazd nad jezior w Barlinku (czerwiec, lipiec),
 • uroczystość z okazji 90 rocznicy urodzin Aleksandry Antończyk (25 sierpnia),
 • II turniej gier karcianych (baśka i tysiąc) w ramach obchodów Tygodnia Seniora, z udziałem wszystkich chętnych seniorów z gminy i członków Stowarzyszenia Gier Karcianych w Gorzowie (6 października),
 • spotkanie opłatkowe z udziałem władz gminnych i członków zaprzyjaźnionych klubów seniora (koniec grudnia).

Otrzymane z gminy środki finansowe planujemy przeznaczyć na:

 1. całodzienne zwiedzanie Muzeum Twierdzy Kostrzyn i obiad (udział 16-20 osób, 300 zł),
 2. drugi całodzienny wyjazd nad jezioro w Barlinku (udział 20 osób, 260 zł),
 3. turniej karciany o puchar Rady Sołeckiej w Wojcieszycach (z udziałem ok 50 zawodników, 140 zł).

Koszta pozostałych planowanych imprez pokryjemy z funduszy własnych.

Kończąc sprawozdanie z działalności za rok ubiegły, serdecznie dziękujemy władzom gminnym na czele z panią wójt Anną Mołodciak za pomoc i współpracę, a także wszystkim instytucjom i organizacjom, które chciały z nami współpracować.

Chętnych do dokładniejszego poznania naszej działalności, zapraszamy do zaznajomienia się z zapisami w kronice.

Zarząd

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework