Ogłoszenia

Spotkanie rodzin z problemem alkoholowym

Ruch AA to dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Postała inicjatywa objęcia nim również Gminy Kłodawa. Pierwsze, informacyjne spotkanie odbędzie się w czwartek 5 września 2019 o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach.

Zapraszamy wszystkich potrzebujących wsparcia, a także członków ich rodzin.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework