Ogłoszenia

Zebranie Wiejskie

Na podstawie § 11 pkt. 2c Statutu Sołectwa zwołuję zebranie mieszkańców Wojcieszyc w terminie

18 lipca 2018 (środa) o godz. 18:00

(lub o 18:15 w drugim terminie) w świetlicy wiejskiej przy ul. Wspólnej 66

Proponowany porządek

  • Otwarcie zebrania,stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  • Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów w sołectwie Wojcieszyce.
  • Przeanalizowanie wniosku grupy mieszkańców w sprawie nadania stadionowi w Wojcieszycach imienia Alojzego Grzebyty.
  • Powołanie społecznego komitetu do spraw urządzenia terenów zielonych w Wojcieszycach.
  • Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Proszę mieszkańców o liczne przybycie i aktywność.

Regina Korona
Sołtys

Comments are now closed for this entry

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework