Już nie musimy się wstydzić

Przygotowując materiał na posiedzenie Komisja Oświaty. Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy na temat „Wykorzystanie internetu w celu promocji Gminy Kłodawa”, zawarłem w nim m.in. taką oto ocenę:

Sposób i zakres prezentacji Gminy Kłodawa w Wikipedii nie jest zadowalający. Istnieją wprawdzie hasła poświęcone gminie oraz wszystkim miejscowościom, jednak prawie bez wyjątku są bardzo ubogie w treści, niektóre wręcz zdawkowe. Brakuje wielu standardowych danych faktograficznych oraz liczbowych, niektóre nie były aktualizowane od lat. Ubóstwu tekstu towarzyszy brak ilustracji graficznych (wyjątkiem są Łośno i Lipy). Hasła dotyczące obiektów są zdawkowe (np. Kłodawka), bądź w ogóle nie istnieją (np. Jezioro Kłodawskie, kościoły w Różankach i Santocznie).
Wyjątek stanowi hasło Wojcieszyce (wieś w województwie lubuskim). W roku 2015 zostało znacznie rozbudowane i jest na bieżąco aktualizowane. Spis treści posiada 19 głównych pozycji. Galerie grafik zawierają m.in. mapy i plany, fotografie zabytków, widoki wsi i jej okolic. W przypisach wskazano 110 źródeł. Przy okazji zostały utworzone trzy nowe hasła: Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Wojcieszycach, Srebrna (dopływ Kłodawki) oraz Jezioro Wojcieszyckie.

 Zaproponowałem środki zaradcze w postaci pobudzanie aktywności społecznej, wyrażającej się w gromadzeniu i porządkowaniu wiedzy na temat naszych małych ojczyzn, a następnie jej udostępnianiu w encyklopedii internetowej.  Ale, jak to często bywa, życie potoczyło się swoim torem. Obecna na posiedzeniu wójt p. Anna Mołodciak wjechała mi na ambicję pytając, czy byłbym w stanie sam dokonać tego dzieła oraz ile zajęło by mi to czasu. Odpowiedziałem, że około miesiąca i wziąłem się do roboty. W jej trakcie zwracałem się o pomoc w postaci informacji oraz materiałów ilustracyjnych do pracowników Urzędu Gminy oraz szefów jednostek organizacyjnych. Zdecydowana większość z nich zareagowała bardzo pozytywnie, mają więc swój udział w końcowym efekcie, a ja jestem im winien podziękowanie.

  • stare_haslostare_haslo
Jak wyglądało stare hasło, możecie przekonać się klikając obrazek po lewej. Wczoraj opublikowałem nową redakcję, do której możecie dotrzeć klikając ten link. Skorzystajcie z niego, oceńcie efekt i napiszcie w komentarzach, co o nim myślicie.

Teraz ja mogę z czystym sumieniem odpocząć, bo przychodzi czas na innych - radnych, sołtysów, działaczy NGO, pracowników instytucji kulturalnych i oświatowych, etc, etc, którzy powinni pokazać co potrafią i zająć się doprowadzeniem do porządku haseł dotyczących ich miejscowości, znajdujących się w nich zabytków, jezior czy rzeczek. Bo - prawdę mówiąc - zdecydowana większość z nich prezentuje się bardzo mizernie. Trzeba też opracować co najmniej kilka nowych haseł.

Czy ten apel odniesie skutek? Pożyjemy, zobaczymy...

ak

PS. Opracowanie pt. "Zasoby internetowe Gminy Kłodawa oraz jej jednostek", o którym wspomniałem na wstępie, można pobrać w dziale Pliki.  Zawarłem w nim krytyczne oceny nie tylko prezentacji w Wikipedii, ale i "gminnych" stron internetowych.  Nie wiem, czy to one zainspirowały szefostwo przedszkola w Kłodawie, ale od jakiegoś czasu działa nowa odsłona www tej placówki.  Wymaga ona jeszcze doszlifowania, ale już teraz widać znaczny postęp w porównaniu z poprzednią wersją.

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework