Trzeba tylko chcieć

Cieszyliśmy się, kiedy trzy lata temu został zbudowany duży parking przy stadionie. Entuzjazm nieco osłabł, kiedy okazało się, że nie został on dokładnie wypoziomowany i po każdym większym deszczu w jego północnozachodnim narożniku gromadzi się woda. Dużo wody. Problem został, rzecz jasna, zgłoszony do odpowiedniego referatu Urzędu Gminy. Co najmniej kilka razy o nim przypominaliśmy, proponowaliśmy rozwiązanie, ale jakoś bez rezultatu.

Wieczorem 29 maja 2017 była wielka burza i na parkingu zrobiło się jezioro. Jak było ono wielkie, dają pojęcie zdjęcia 1 - 5 z poniższej galerii, wykonane 30 maja ok. godz. 16:30, a więc kilkanaście godzin później.

Rankiem 2 czerwca 2017 wojcieszycka sołtys jechała na spotkanie z panią Wójt i wśród spraw do omówienia miała zanotowane odwodnienie parkingu.  Okazało się jednak, że właśnie zajęli się tym pracownicy Zakładu Komunalnego.  Zrobili rzecz najprostszą, uwiecznioną na fotografiach 6 i 7: rozkuli połączenie krawężników i wykopali rowek, którym woda może spływać na ulicę.

Odnotowując ten historyczny fakt, chcielibyśmy najuprzejmiej poprosić panią kierownik Referatu Drogownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Promocji o spowodowanie:

  • zrobienia odpływu wody z parkingu jeszcze porządniej, to znaczy poszerzenia szpary w krawężniku przy użyciu szlifierki kątowej (oczywiście z tarczą do betonu),
  • umożliwienia odpływu wody z przylegającego do parkingu odcinka ulicy Sportowej (fot. nr 8). Zdaje się, że nie powinno być z tym problemu, oczywiście jeśli pominąć kwestię chęci.
  • 0101
  • 0202
  • 0303
  • 0404
  • 0505
  • 0606
  • 0707
  • 0808

Simple Image Gallery Extended

 

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework