Stadion już nie SHR

W związku z rezygnacją zarządu Klubu Sportowego „SHR” Wojcieszyce z zarządzania obiektami sportowymi w naszej wsi, Wójt Gminy podpisała dnia 26 stycznia 2017 umowę użyczenia z Klubem Piłkarskim Progres w Gorzowie Wlkp.

Umowa została zawarta na 10 lat. Zarząd gorzowskiego klubu zobowiązał się do wyremontowania pawilonu sportowego oraz płyt obydwu boisk, a także do nieodpłatnego ich udostępniania zawodnikom SHR.

Te rozwiązanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez radnych Rady Gminy, było też konsultowane z Radą Sołecką w Wojcieszycach. Prezes Sławomir Bednarczyk oraz pozostali członkowie zarządu „Progresu” uczestniczyli 25 stycznia br. w jej posiedzeniu, a także w zebraniu wiejskim, które odbyło się 13 lutego i zadeklarowali wolę współpracy oraz otwarcie na potrzeby środowiska.

Swój stosunek do tego wydarzenia wyraziłem w blogu admina.

Andrzej Korona

 

III rata podatków

Celem ułatwienia mieszkańcom opłacania podatków, od poniedziałku 11 września do piątku 15 września 2017 Sołtys będzie dyżurować w świetlicy wiejskiej przy ul. Wspólnej 66 w godzinach 10oo - 12oo oraz 17oo - 19oo.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework