Rząd zatwierdził nam specjalną strefę

W ostatnich dniach 2016 roku rząd podjął decyzję o włączeniu terenu o powierzchni 25 ha położonego przy drodze Wojcieszyce - Gorzów do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest już on oferowany potencjalnym inwestorom.  Było to możliwe dzięki uchwaleniu dnia 19 października 2016 r. Przez Radę Gminy Kłodawa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi, który obejmuje nie tylko teren, który został włączony do Strefy, ale również tereny po dawnej farmie, który został przeznaczony na usługi komercyjne. 

Te decyzje otwierają nowe perspektywy rozwoju wsi. Oznaczają nie tylko powstanie wielu nowych miejsc pracy, ale zwiększą zainteresowanie terenami przeznaczonymi dla budownictwa mieszkaniowego. Prawdopodobnie wymuszą też większa dbałość o infrastrukturę.

  • 0101
  • 0202

Simple Image Gallery Extended

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework