Głupiego robota

Rok temu w ciągu ulicy Wojcieszyckiej w Kłodawie, która stanowi fragment drogi powiatowej nr 1406F, był układany kolektor kanalizacyjny. W związku z tym biegnący wzdłuż niej chodnik został rozebrany, a po zakopaniu rur ułożony na nowo. Położony też został nowy asfalt na połowie jezdni. Te prace zostały sfinansowane ze środków przeznaczonych na realizację programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. przy wydatnym wsparciu Funduszu Spójności UE.

Aż się prosiło, żeby pójść za ciosem i wymienić nawierzchnię na drugiej połowie jezdni, ale zarządca drogi, czyli Powiat Gorzowski, jakoś o tym zawczasu nie pomyślał i nie zgromadził niezbędnych środków finansowych. Pieniądze znalazły się rok później, bo budżet państwa wyasygnował ok. 3/4 miliona złotych z Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych". Drugie tyle powinien wyłożyć powiat, ale - jak to ma w zwyczaju - wyciągnął rękę do gminy, a ta wiele nie myśląc zgodziła się dołożyć 395,8 tys. złotych polskich.

Remont właśnie się rozpoczął, co powinno cieszyć, a niestety bulwersuje, gdyż zrywane są krawężniki oraz kostka chodnikowa ułożone zaledwie rok temu. Dlaczego? Podobno znajdują się zbyt nisko w stosunku do jezdni. Dlaczego tak się stało? Wykonawca mógł zrobić błąd, ale czemu nie dostrzegł go inspektor nadzoru oraz pracownicy Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, którzy odbierali prace od wykonawcy inwestycji kanalizacyjnej? Przecież już wtedy powinni wiedzieć, że planowane są na tej właśnie drodze dalsze prace i położenie jeszcze jednej warstwy asfaltu...

Skutkiem braku kompetencji lub lenistwa powiatowych urzędników jest konieczność bezsensownych wydatków na wykonanie prac, które nie byłyby potrzebne przy odrobinie pomyślunku. Kto za nie zapłaci? My wszyscy.

  • 0101
  • 0202
  • 0303
  • 0404
  • 0505
  • 0606

Simple Image Gallery Extended

 

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework