Projekt zmian w studium zagospodarowania

Pomysł budowy lotniska pomiędzy Wojcieszycami a Różankami przez ładnych kilka lat stanowił kość niezgody pomiędzy władzami gminy a częścią jej obywateli. Prawie dokładnie dwa lata temu, bo 28 listopada 2010, odbyło się referendum gminne, w którym mieszkańcy odpowiadali na pytanie Czy jesteś za lokalizacją lotniska na terenie Gminy Kłodawa? Frekwencja wyniosła 30,62%, Tak odpowiedziało 47,73% głosujących, Nie 52,27%.

Rozstrzygający wynik referendum oznaczał konieczność dokonania zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w części odnoszącej się do terenu, na którym planowano utworzenie lotniska. Rada Gminy podjęła więc odpowiednią uchwałę, a Wójt zleciła opracowanie projektu Jeleniogórskiemu Biuru Planowania i Projektowania sp. z o.o.

Równolegle trwały prace wspólnej grupy roboczej, powołanej przez Rady Sołeckie Różanek i Wojcieszyc. Spotykała się kilkakrotnie i dyskutowała nad sposobami optymalnego zagospodarowania obszaru objętego zmianami. Dnia 9.11.2011 Nasza Rada Sołecka przeanalizowała wyniki prac grupy roboczej i podjęła uchwałę, w której zostały zawarte wnioski i propozycje dotyczące zmiany Studium. Analogiczną uchwałę podjęła również Rada Sołecka Różanek.

Obecnie jest już gotowy projekt, który za zgodą pani Wójt upubliczniamy jako pierwsi. Składa się on z dwóch części: opisowej, mającej postać jednolitego tekstu przyjętego uchwałą nr Kłodawa nr XLVIII/362/10 z dnia 30 lipca 2010r. z wprowadzonymi zmianami, które zostały oznaczone pogrubioną czcionką oraz graficznej, w postaci mapy w skali 1:10.000. Obie te części można pobrać w dziale Pliki. Z uwagi na bardzo duże rozmiary oryginalnego pliku zawierającego mapę, została ona pomniejszona, jednak powinna być czytelna.

Zachęcamy Państwa do ściągnięcia i dokładnego przeanalizowania tych dokumentów, a następnie wyrażenia swego stanowiska. Można to uczynić przesyłając uwagi i wnioski do Urzędu Gminy lub zamieszczając komentarze pod tym artykułem. Trzeba też założyć, że za jakiś czas odbędzie się specjalne zebranie wiejskie, na którym będziemy mogli uchwalić stanowisko naszej społeczności.

  • 0101
  • 0202
  • 0303

Simple Image Gallery Extended

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework