Rusza kampania "Nasze śmieci"

W połowie przyszłego roku wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Będą one, mówiąc najogólniej, polegały na tym, że gminy staną się odpowiedzialne za zbieranie, wywóz i utylizację śmieci. Dostarczą one wszystkim mieszkańcom pojemniki oraz zapewnią ich opróżnianie. No i oczywiście będą pobierały za to odpowiednie opłaty.

Jeśli idzie o Gminę Kłodawa, najprawdopodobniej przekaże ona swoje kompetencje, prawa i obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami Związkowi Celowemu Gmin MG-6, utworzonego przez miasto Gorzów Wlkp. oraz pięć otaczających je gmin wiejskich. W tej chwili trwają prace przygotowawcze, m.in. nad regulaminem.

 

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework