Złe wieści z sesji Rady Gminy

Podczas dzisiejszej, ostatniej już w 2012 roku sesji Rady Gminny podjęto kilka ważnych uchwał, które będą określały warunki rozwoju gminy Kłodawa oraz bytowania jej obywateli.

Na uchwale budżetowej nadal będzie ciążyć prowadzona w ostatnich latach rozbudowa szkoły w Kłodawie. Dochody gminy zostały zaplanowane w wysokości 25.719.478,80 zł, natomiast wydatki w kwocie 23.636,779,89 zł. Rożnica wynosząca 2.082.699,00 zł będzie stanowiła nadwyżkę budżetowa, przeznaczona na spłatę kredytów.

Dla Wojcieszyc będzie to kolejny chudy rok. Z dwóch ważnych inwestycji zaplanowanych na rok 2012, czyli zakończenia remontu świetlicy oraz rozpoczęcia remontu przedszkola, nie została wykonana żadna, toteż logiczne i oczywiste wydawało się przesuniecie ich na rok 2013. Niestety, w projekcie budżetu znalazł się tylko I etap remontu przedszkola kosztem 125 tys. zł, natomiast zabrakło środków na dokończenie remontu świetlicy, czyli naprawę dachu, ocieplenie budynku i wykonanie elewacji. Jest to o tyle dziwne, że 30 października br. gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie kwotą 97.598 zł tego zadania, mającego kosztować łącznie 150.057 zł.

W tej sytuacji radny Andrzej Korona zgłosił poprawkę do projektu budżetu gminy polegającą na dodaniu zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojcieszyce - etap II. Jako sposób pokrycia związanych z nią wydatków wskazał rezygnację z udzielenie pomocy Powiatowi Gorzowskiemu w realizacji należącego do niego zadania, polegającego na remoncie drogi powiatowej Chwalęcice - Kłodawa. Poprawka ta nie uzyskała poparcia wójta p. Anny Mołodciak i niestety przepadła w głosowaniu: za było dwóch radnych (H. Brzana i A. Korona, dwie radne z Różanek wstrzymały się pod głosu (B. Adamczak i G. Kaźmierczak, pozostali radni byli przeciw.

Kolejnym ważnym punktem było przyjecie pakietu uchwał dotyczących sposobu realizacji znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Treść niektórych z nich wywołała kontrowersje. Na przykład radni stwierdzili, że projekt regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa nie przewiduje sytuacji, że na terenie nieruchomości mieszka więcej, niż 35 lub 40 osób (§5 i §6), a projekty uchwał w sprawach ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty nie przewidują odrębnych stawek dla mieszkańców bloków.

Oznacza to, że o ile rodzina licząca nie więcej, niż 4 osoby, mieszkająca w budynku jednorodzinnym i segregująca śmieci będzie płacić za ich wywóz tyle samo, a nawet nieco mniej, to rodziny większe, a zwłaszcza mieszkające w budynkach wielorodzinnych będą płacić znacznie więcej, niż obecnie.

Obydwaj wojcieszyccy radni zgłaszali poprawki mające na celu usuniecie tych nieprawidłowości, jednak nie zyskały one wystarczającego poparcie. Ostatecznie uchwały zostały przyjęte znaczna większością głosów, przy tylko dwóch przeciwnych (H. Brzana i A. Korona).

Poniżej reprodukujemy projekty najważniejszych uchwał śmieciowych w wersji, w jakiej zostały one przyjęte.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212

Simple Image Gallery Extended

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework