Podsumowanie roku SHR

Zawodnicy, członkowie zarządu, przedstawiciele władz samorządowych i niektórzy sponsorzy zebrali się na uroczystym spotkaniu, aby podsumować działalność klubu sportowego SHR Wojcieszyce w mijającym roku.

Długich przemówień nie było, ale zarówno prezes Marcin Rutkowski, jak i skarbnik Artur Kubas podkreślali dobrą atmosferę panującą w klubie oraz wielkie zaangażowanie zawodników i działaczy. Efektem stał się awans do klasy okręgowej PN i zajęcie 9, bezpiecznego miejsca w rundzie jesiennej. Zarząd klubu za sukces poczytuje również fakt, że zdecydowana większość zawodników mieszka w Wojcieszycach oraz innych wsiach gminy Kłodawa.

Bardzo ciepło o działalności klubu wypowiadali się goście - wójt Anna Mołodciak oraz starosta Józef Kruczkowski. Zadeklarowali oni pomoc na miarę swoich możliwości.

A potem rozpoczęła się ta mniej oficjalna część spotkania...

  • 0101
  • 0202
  • 0303
  • 0404
  • 0505
  • 0606

Simple Image Gallery Extended

fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework