Gospodarka odpadami

Segregacja śmieci

Zasady gospodarowania odpadami określa uchwała Rady Gminy Kłodawa nr  XX/151/2016  z dnia 14.09.2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa.  Poniższa ulotka, wydana przez Związek Celowy Gmin MG6, przedstawia je w sposób syntetyczny.

Zobacz ulotkę w formacie pdf
Zobacz terminarz wywozu śmieci
Komplet niezbędnych informacji można pobrać w dziale Pliki

  • 0101
  • 0202

Simple Image Gallery Extended

 

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework