Samorząd wiejski

Sołtys i Rada Sołecka 2011-2015

Sołectwo Wojcieszyce jest wspólnotą samorządową osób zamieszkujących w obrębie wsi. Jego organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, wykonawczym sołtys wspomagany przez radę sołecką. Sołtysem Wojcieszyc jest Regina Korona

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework