Nasze miejsce na Ziemi

Gmina

Herb gminy Kłodawa

Gmina znajduje się w powiecie gorzowskim województwa lubuskiego. Jest położona na wysoczyźnie gorzowskiej, na północ od miasta Gorzowa Wlkp. Liczy 7.081 mieszkańców (wg stanu rok 2010). Powierzchnia gminy wynosi 235 km2, z tego 65% obszaru porastają lasy, a gęstość zaludnienia tylko 30 osoby/km2.

W gminie jest 19 miejscowości, w tym 11 sołectw: Kłodawa, Różanki, Wojcieszyce, Chwalęcice, Łośno, Santocko, Rybakowo, Santoczno, Zdroisko, Mironice, Różanki - Szklarnia. W dziesięciu z nich znajdują się świetlice wiejskie, służące miejscowym społecznościom.

WŁADZE GMINY

Jan Kubera - Przewodniczący Rady Gminy
Anna Mołodciak - Wójt

Adres Urzędu Gminy: 66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 40
tel. (95) 721 66 60, fax (95) 721 66 60

GOSPODARKA

Gmina ma charakter rolniczo-leśny, z istotnym udziałem gospodarki turystycznej. Tereny położone w sąsiedztwie miasta Gorzowa podlegają ekspansji osiedleńczej (budownictwo jednorodzinne, czemu służy dobra i stale rozbudowywana infrastruktura techniczna (kanalizacja, wodociągi, drogi), walory przyrodnicze oraz dobry stan środowiska naturalnego.

W pobliżu wsi Różanki znajduje się Gospodarstwo Ogrodnicze (12 ha pod szkłem). Nowe firmy produkcyjno-usługowe skupiły się głównie w Kłodawie. Do największych należą: Constans i B&B Bilusa (produkcja i sprzedaż okien), Vetoquinol Biowet (hurtownia farmaceutyczna).
Sąsiedztwo z miastem wojewódzkim oraz położenie przy ważnych drogach krajowych stwarza warunki do szybkiego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, przedsiębiorczości i turystyki.

TURYSTYKA

Znaczna część gminy rozciąga się na terenie Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Są w nim 3 rezerwaty przyrody: Wilanów (leśny), Dębina (leśny), Rzeka Przyłężek (wodny). W miejscowości Lipy znajduje się Stacja Edukacji Ekologicznej.

Jeziora - jest ich ponad 20, w większości stanowia prawdziwy raj dla wędkarzy. Część z nich jest zagospodarowana turystycznie: Lubie - z kąpieliskiem i Ośrodkiem Wypoczynkowym w Lipach, Kłodawskie - z kąpieliskiem w Kłodawie, skomunikowane z Gorzowem m.in. ścieżką rowerową (5 km), Nierzym - popularne kąpielisko i ośrodek wypoczynkowy z domkami kempingowymi i polem namiotowym przy trasie Gorzów Wlkp. - Gdańsk.

Ośrodki wypoczynkowe z bazą noclegową i gastronomiczną:

  • Ośrodek Sportu i Rekreacji nad jeziorem Nierzym (21 miejsc noclegowych w domkach kempingowych),
  • Ośrodek Wypoczynkowy "Lipy" w Lipach (72 miejsca w domkach kempingowych),
  • Ośrodek Szkoleniowo - Rekreacyjny Zakładu Energetycznego w Zdroisku (z bazą noclegową i gastronomiczną na 46 miejsc),
  • Ośrodek Wczasowy KWP "Zdroisko" nad j. Duże Wełmino w Zdroisku. (64 miejsca noclegowe, w domkach kempingowych).

Szlaki turystyczne - rowerowe (ponad 120km) - przebiegają przez najpiękniejsze zakątki gminy i przez park krajobrazowy. Wydzielona ścieżka rowerowa z Gorzowa Wlkp. do kąpieliska nad Jeziorem Kłodawskim. Piesze - czerwony, niebieski, zielony, czarny, żółty - prowadzą przez bardzo malownicze tereny.

Kwatery agroturustyczne: min gospodarstwo Ernesta Krystkiewicza w Wojcieszycach, "Chata za wsią" w Santocku oraz w miejscowościach letniskowych: Santocznie i Rybakowie.

Zabytki wpisane do rejestru zabytków:

  • Wojcieszyce - późnoromański kościół z ciosów granitowych z XIII w. pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża.
  • Santoczno - szachulcowy kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego przebudowany w 1771 r. z magazynu huty oraz budynek dawnej szkoły.
  • Różanki - kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława Kostki z XVIII w., cmentarz przykościelny oraz zabudowania pofolwarczne.
  • Łośno- dawna huta, obecnie dom mieszkalny.

MIEJSCOWOŚCI

Chwalęcice - wieś sołecka (907 mieszkańców), położona na obrzeżach Gorzowa, od kilku lat teren intensywnej zabdowy domami jednorodzinnymi. Warto zobaczyć: neogotycki kościół z 1860 roku i tzw. pomnik chwały przed kościołem.

Kłodawa - wieś gminna (2.176 mieszkańców), położona 6 km na północ od Gorzowa Wlkp., przy trasie do Barlinka, na skraju Puszczy Gorzowskiej i Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się tu neogotycki kościół z lat 1858-60, XIX-wieczny dwór (konstrukcja szachulcowa z ok. 1830 roku) z budynkiem oficjalistów i stodołą - obecnie siedziba Nadleśnictwa Kłodawa. Mieszalnia gazu na trasie gazociągu ze złoża Barnówko-Mostno-Buszewo do EC Gorzów S.A. Nad jeziorem Kłodawa (24,35 ha) znajduje się największe podmiejskie kąpielisko.

Lipy - osada leśna z leśniczówką na południowym skraju jez. Lubieszewko, zamieszkała przez 45 osób. Po wojnie siedziba nadleśnictwa, obecnie mieści sie tutaj Stacja Edukacji Ekologicznej. Znakomite miejsce do wędrówek turystycznych i wędkarskich wypadów nad jeziora Lubie, Mrowinko i Mrowinko Małeoraz nad ciek Santocznej.
W skład miejscowości wchodzi administracyjnie Lubociesz - osada leśna na pólnocno-zachodnim skraju jeziora Lubie. Przed wojną była tam siedziba nadleśnictwa i leśnictwa, obecnie znajduje się ośrodek wypoczynkowy d. "Stilonu". Łącznie mieszkają w niej 73 osoby.

Łośno - wieś sołecka, zamieszkiwana przez 407 osób. Jest położona 13 km na północny wschód od Gorzowa, przy lokalnej drodze do Barlinka, w śródleśnej enklawie w Puszczy Gorzowskiej, w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. We wsi kościół z 1913 roku.

Mironice - niewielka (75 mieszkańców) wieś nad rzeką Kłodawką i jeziorem Kłodawsko (Mironickim), położona 2 km na północny zachód od Kłodawy. W dalekiej przeszłości ważna siedziba cystersów. Znajdują się tu: dwór z 1830 roku z parkiem podworskim z 1841 roku, obecnie mocno zarośniętym, chałupa szachulcowa z XVII wieku i spichlerz z XIX wieku.

Różanki - duża (1.252 mieszkańców) wieś sołecka, położona 9 km na północny wschód od Gorzowa Wlkp., przy szosie do Strzelec Krajeńskich. Znajduje się tu kościół z początków XVIII wieku z wieżą dostawioną w 1735 roku. We wnętrzu barokowy ołtarz z II połowy XVIII wieku. Klasycystyczny zespół folwarczny z I potowy XIX wieku, z małym (0,6 ha) parkiem podworskim z II potowy XIX w. Pomiędzy Gorzowem, a zabudowaniami wsi znajduje się osiedle Różanki Szklarnia, gdzie zlokalizowano Zakład Ogrodniczy, obejmujący 12 ha zespół nowoczesnych szklarni.

Rybakowo - wieś sołecka (241 mieszkańców) z leśniczówką, położona 12 km na północny wschód od Kłodawy, na pótnoc od jeziora Mrowinko, na niedużej enklawie otoczonej lasami Puszczy Gorzowskiej, w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, rozciągnięta wzdłuż dawnej drogi biegnącej między jeziorami do Moczydla. Obecnie jej zabudowa, głównie letniskowa, zbliża się do jeziora Mrowinko i łączy z zabudową letniskową wsi Santoczno. O powstaniu wsi zadecydowała budowa huty szkła. Miejscowy kościół został adaptowany z budynku straży pożarnej ok. 1930 roku.

Santocko - spora (614 mieszkańców) wieś sołecka nad Marwicą, położona 7 km na północny zachód od Gorzowa, wzdłuż drogi z Małyszyna do Mironic. Godny uwagi jest tu neogotycki kościół z 1909 roku z okrągłymi witrażami z 1671 roku, ufundowanymi do poprzedniej świątyni.

Santoczno - nieduża (218 mieszkańców) wieś sołecka o charakterze letniskowym, na południowo-wschodnim krańcu rynny jez. Mrowinko, 15 km na północny wschód od Gorzowa. Znajduje się tu szachulcowy kościół, dawny magazyn hutniczy, przebudowany w 1771, rozbudowany i powiększony o prezbiterium w latach 1780-1782, z wieżą dobudowaną w latach 1818-1819 oraz klasycystyczny dom pastora (nr 17a) z końca XVIII wieku, powiększony o skrzydło na początku XIX wieku, mieszczący także szkolę, nakryty dachem naczółkowym. Po wojnie była w nim szkoła, a następnie przedszkole, od 6 lat budynek mieszkalny.

Wojcieszyce - duża ( 948 mieszkańców) popegeerowska wieś sołecka nad jez. Wojcieszyckim (8,6 ha), położona 4 km na północny wschód od Gorzowa Wlkp., przy drodze z Kłodawy do Różanek. Znajduje się tu późnoromański kościół z ciosów granitowych, pobudowany na początku XIII wieku, z wieżą dobudowaną w 1705 roku. W dawnym domu socjalnym Stacji Hodowli Roslin mieści się siedziba GOK.

Zdroisko - niewielka (135 stałych mieszkańców) wieś z dużym osiedlem domków letniskowych nad rzeką Santoczna. Położona przy trasie z Gorzowa, do Strzelec Krajeńskich. W pobliżu wsi ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy Zakładu Energetycznego oraz ośrodek wypoczynkowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Nieco dalej rezerwat leśny "Zdroiskie Buki" (75,57 ha). Znakomite miejsce wypadowe do wędrówek wzdłuż Santocznej, a także łączonymi trasami szlaków niebieskiego i zielonego.

miniZobacz więcej zdjęć w galerii Gmina Kłodawa

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework