Zebranie wiejskie

Na podstawie § 11 pkt. 2c Statutu Sołectwa zwołuję Zebranie mieszkańców Wojcieszyc w terminie 29 stycznia 2018 (poniedziałek) o godz. 18:00 (lub o 18:15 w drugim terminie) w świetlicy wiejskiej przy ul. Wspólnej 66

Proponowany porządek:

  • Otwarcie zebrania (stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad)
  • Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych gminy w roku 2017 oraz o planach na rok 2018
  • Informacja o wykonaniu planów rzeczowo - finansowych Sołectwa w roku 2017
  • Uchwalenie planu przedsięwzięć Sołectwa Wojcieszyce, rocznego planu finansowo-rzeczowego oraz zasad gospodarowania dochodami Sołectwa na rok 2018
  • Informacja o projekcie „Lubuska Unia Światłowodowa”
  • Sprawy wniesione

Proszę mieszkańców o liczne przybycie i aktywność.

Regina Korona
Sołtys

Comments are now closed for this entry

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework