Drgnęło na drogach

W ostatnim czasie trzy niewielkie odcinki wojcieszyckich ulic: Sportowej, Strzeleckiej i Jeziornej zyskały nawierzchnie bitumiczne. W pierwszym przypadku chodzi o kilkudziesięciometrowe odgałęzienie drogi prowadzące w stronę domu p.p. Skrzypczaków. W drugim i trzecim o przedłużenie dotychczasowej nakładki asfaltowej na ulicy Strzeleckiej do skrzyżowania z ulicą Jeziorna, która wychodzi dalej w obie strony na głębokość najwyżej kilkunastu metrów.

To oczywiście cieszy, ale mamy świadomość, że stanowi kroplę w morzu potrzeb, bo są to pierwsze inwestycje drogowe w kończącej się za niespełna rok kadencji samorządu. Do tej pory słyszeliśmy, że nie nie ma sensu wkładać większych pieniędzy w drogi, zanim nie zostaną zakończone prace nad rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Nie sposób było odmówić temu racji, ale efekt jest taki, że nasze ulice bardzo odstają od standardów sąsiednich wsi,

Uchwalając wnioski do kolejnych budżetów gminy cierpliwie zgłaszaliśmy następujące potrzeby:

 • kapitalny remont ulicy Polnej (od 2009)
 • dokończenie budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Strzeleckiej (od 2009)
 • choć częściowy remont drogi stanowiącej przedłużenie ul. Strzeleckiej (w kierunku pp. Kowalaków) poprzez wysypanie tłucznia w miejscach, gdzie podczas roztopów i ulewnych deszczy powstają rozległe kałuże oraz błota (od 2011)
 • utwardzenie niewyasfaltowanego odcinka ul. Sportowej (w kierunku pp. Skrzypczaków) (od 2011)
 • dokończenie remontu drogi powiatowej Wojcieszyce–Różanki w porozumieniu i we współpracy Gminy Kłodawa z samorządem Powiatu Gorzowskiego oraz przy wykorzystaniu środków rządowych (od 2012)
 • remont drogi gruntowej łączącej ulice Parkową i Polną (od 201)
 • ustawienie lamp ulicznych przy ul Strzeleckiej, Jeziornej, Polnej i przy drodze łączącej ulice Polną i Parkową

Do tej pory został załatwiony zaledwie jeden z powyższych wniosków. Trzeba więc wykonać wiele prac i ponieść odpowiednie koszta by zrealizować pozostałe.

Zanim to jednak nastąpi, konieczne jest uregulowanie kwestii formalno-prawnych w przypadku ulicy Polnej oraz drogi stanowiącej przedłużenie ul. Strzeleckiej w kierunku pp. Kowalaków. Należą one do państwa, pozostają w zarządzie Starosty Gorzowskiego, jednak nie nie posiadają kategorii dróg powiatowych. W efekcie powiat nie poczuwa się do obowiązku utrzymania ich w należytym stanie, nie mówiąc już o ponoszeniu nakładów inwestycyjnych. Podobnie wygląda sprawa z nienaturalnie wielkiej szerokości pasem drogi powiatowej wzdłuż ul. Wspólnej od bramy b. SHR do przystanku autobusowego. Zgodnie z logiką powinien byc on dawno przekazany gminie, podobnie jak ul. Polna. Jednak ani gmina, ani powiat nie czynią nic w tym kierunku.

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909

Simple Image Gallery Extended

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework