Poznaliśmy datę referendum

 

Rada Gminy Kłodawa na sesji, która odbyła się 4 października br., podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego, dotyczącego lokalizacji lotniska na terenie Gminy Kłodawa. Odbędzie się ono w niedzielę 28 listopada 2010 (czyli tydzień po wyborach samorządowych) w godzinach 6:00 do 20:00 w lokalach obwodowych komisji do spraw referendum.

Według informacji podanej przez Gazetę Lubuską za referendum jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy radni.

Treść pytania, na które będą odpowiadać odpowiadać uprawnieni do głosowania mieszkańcy gminy brzmi: „Czy jesteś za lokalizacją lotniska na terenie Gminy Kłodawa?” Głosowanie będzie polegało na udzieleniu odpowiedzi „Tak” lub „Nie”.

Referendum, czyli głosowanie powszechne, jest formą demokracji bezpośredniej, to jest takiego systemu sprawowania władzy, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe, w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. Najbardziej jest ona rozwinięta w Szwajcarii oraz Liechtensteinie, gdzie poprzez referendum rozstrzyga się wiele spraw o znaczeniu zarówno państwowym, jak i lokalnym. Według Wikipedii demokracja bezpośrednia pozwala uniknąć niektórych problemów demokracji pośredniej:

  • Wynik referendum oddaje opinię ludzi w danej chwili, nie w chwili ostatnich wyborów. W krajach gdzie przez ten czas następują zwykle duże zmiany poparcia dla ugrupowań politycznych (tak jak np. w Polsce) demokracja pośrednia musi prowadzić do podejmowania decyzji wbrew woli wyborców. W demokracji pośredniej częściowo przeciwdziałać mogłyby temu częstsze wybory (np. co rok).
  • Głosowania na jedną z dwóch możliwych propozycji, jakimi są typowe referenda, są całkowicie odporne na głosowanie taktyczne. Nie jest możliwe stworzenie takiego systemu dla większej liczby opcji, a typowe systemy wyborcze nie umożliwiają wyborcom podania list priorytetów kandydatów itp.
  • Referendum umożliwia wypowiedzenie się w dowolnej sprawie. Jeśli ktoś zgadza się z jedną opcją polityczną w pewnych sprawach, a nie zgadza się w innej, w demokracji pośredniej nie będzie dobrze reprezentowany. W demokracji bezpośredniej ma on możliwość głosować w każdej sprawie według własnego uznania, niezależnie od stanowiska partii politycznych.
  • Wyborcy mogą podjąć decyzję w konkretnej sprawie wbrew woli establishmentu politycznego.
  • Wyborcy są odporni na różnego typu naciski, korupcję i inne czynniki, które powodują podejmowanie decyzji wbrew woli wyborców w przypadku demokracji pośredniej.
  • Wyborcy mogą wykazywać większą inicjatywę w zarządzaniu państwem, mogą na przykład ustalać temat głosowania (np. w referendum wstępnym).

Pomimo tych niewątpliwych zalet istnieją bariery hamujące rozwój demokracji bezpośredniej. W Polsce należy do nich niewielki poziom aktywność politycznej obywateli, wyrażający się niską frekwencją wyborczą, gdyż zgodnie z Ustawą o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000r. referendum jest ważne, jeśli weźmie w nim udział 30% uprawnionych do głosowania. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeśli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod głosowanie zostanie oddanych więcej niż połowa ważnych głosów.

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework