Wojcieszyczanie wybierali samorząd

(aktualizacja)

Wyniki wyborów radnych Rady Gminy

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 737
Liczba wydanych kart do głosowania 363
Liczba oddanych głosów 363
Liczba głosów ważnych 352
Frekwencja % 49.25

Głosy ważne oddane na poszczególnych kandydatów:

Imię i nazwisko Komitet wyborczy Liczba głosów % głosów
Henryk Brzana KWW Gmina Kłodawa na tak 127 36.08
Waldemar Przemysław Sonnek KWW Gmina Kłodawa na tak 112 31.82
Marian Zenon Goral KWW Razem dla gminy Kłodawa 120 34.09
Łukasz Duszyński KWW Razem dla gminy Kłodawa 45 12.78
Robert Daniel Wasilewski KWW Siła w młodości 53 15.06
Andrzej Stanisław Korona KWW Rada dla Wojcieszyc 136 38.64

Wyniki wyborów Wójta Gminy Kłodawa w Wojcieszycach

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 737
Liczba wydanych kart do głosowania 363
Liczba oddanych głosów 363
Liczba głosów ważnych 347
Frekwencja % 49.25

Głosy ważne oddane na poszczególnych kandydatów:

Imię i nazwisko Komitet wyborczy Liczba głosów % głosów
Krzysztof Hurka KWW Krzysztofa Hurki 26 7.49
Jabłoński Roman KWW Gmina Kłodawa na tak 103 29.68
Anna Mołodciak KWW Razem dla Gminy Kłodawa 218 62.82

Wyniki wyborów Wójta Gminy Kłodawa w całej gminie

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 5.724
Liczba wydanych kart do głosowania 3.165
Liczba oddanych głosów 3.165
Liczba głosów ważnych 3.110
Frekwencja % 55,29

Głosy ważne oddane na poszczególnych kandydatów:

Imię i nazwisko Komitet wyborczy Liczba głosów % głosów
Krzysztof Hurka KWW Krzysztofa Hurki 353 11,35
Jabłoński Roman KWW Gmina Kłodawa na tak 538 17.30
Anna Mołodciak KWW Razem dla Gminy Kłodawa 2.219 71,35

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Gorzowskiego

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 737
Liczba wydanych kart do głosowania 363
Liczba oddanych głosów 363
Liczba głosów ważnych 319
Frekwencja % 49,32

Głosy uzyskane przez kandydatów z poszczególnych komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba głosów % głosów
1 Komitet Wyborczy SLD 26 8,15
2 KW Polskie Stronnictwo Ludowe 108 33,85
4 KW Platforma Obywatelska RP 40 12,54
5 KW Prawo i Sprawiedliwość 51 15,99
11 KWW "Razem Dla Powiatu" 94 29,47

Najlepsze wyniki indywidualne:

Lp Imię i nazwisko Komitet wyborczy Liczba głosów % głosów
1 Barbara Trawińska KWW "Razem Dla Powiatu" 59 18,50
2 Andrzej Górski KW Polskie Stronnictwo Ludowe 58 18,18
3 Ireneusz Pikuła KW Prawo i Sprawiedliwość 43 13,48
4 Józef Kruczkowski KW Polskie Stronnictwo Ludowe 25 7,84
5 Ryszard Mróz KWW "Razem Dla Powiatu" 20 6,27
6 Krzysztof Hurka Komitet Wyborczy SLD 13 4,07
7 Bożena Popowska KW Polskie Stronnictwo Ludowe 11 3,45
8 Grzegorz Zapytowski KW Platforma Obywatelska RP 8 2,51
9 Piekarz Ewa Jagoda Komitet Wyborczy SLD 7 2,19
10 Eugeniusz Wacław Wegienek KW Polskie Stronnictwo Ludowe 6 1,88

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 737
Liczba wydanych kart do głosowania 363
Liczba oddanych głosów 363
Liczba głosów ważnych 305
Frekwencja % 49,32

Głosy uzyskane przez kandydatów z poszczególnych komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba głosów % głosów
1 Komitet Wyborczy SLD 92 30,16
2 KW Polskie Stronnictwo Ludowe 84 27,54
3 Komitet Wyborczy PPP - Sierpień 80 3 0,98
4 KW Platforma Obywatelska RP 71 23,28
5 KW Prawo i Sprawiedliwość 40 13,11
6 KWW Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke 2 0,65
7 KWW UPR 1 0,33
8 KW Krajowa Partia Emerytów i Rencistów 9 2,95
10 KWW Ruch Społeczny 2010 3 0,98

Najlepsze wyniki indywidualne:

Lp Imię i nazwisko Komitet wyborczy Liczba głosów % głosów
1 Tadeusz Jędrzejczak Komitet Wyborczy SLD 74 24,26
2 Król Roman Stanisław KW Polskie Stronnictwo Ludowe 71 23,28
3 Mirosław Marcinkiewicz KW Platforma Obywatelska RP 34 11,15
4 Płonka Elżbieta Teresa KW Prawo i Sprawiedliwość 31 10,16
5 Hajduk Jarosław Ryszard KW Platforma Obywatelska RP 14 4,59
6 Henryk Piekarski Komitet Wyborczy SLD 8 1,97
7 Ciepiela Wiesław Jan KW Platforma Obywatelska RP 6 1,96

Frekwencja wyborcza w Wojcieszycach w porównaniu z innymi okręgami

Nr okręgu Miejscowość(i) Frekwencja %
1 Sołectwo Kłodawa 53.58
2 Sołectwa: Różanki, Zdroisko, Różanki-Szklarnia 61.51
3 Sołectwo Wojcieszyce 49.25
4 Sołectwo Chwalęcice 52.54
5 Sołectwa: Santocko, Mironice 64.89
6 Sołectwo Łośno 42.03
7 Sołectwa: Santoczno, Rybakowo 58.13

Dane liczbowe zostały spisane z ogłoszeń Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyniki procentowe według wyliczeń własnych.

wynajem świetlicy 1
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework