Gospodarka odpadami

Terminarz odbioru śmieci w roku 2018

styczeń - czerwiec 2018

  • bloki_2018bloki_2018

Harmonogram wywozu odpadów dla nieruchomości wielorodzinnych (bloków)

  • jednorodzinne_2018jednorodzinne_2018

Harmonogram wywozu odpadów dla budynków jednorodzinnych

  • Odpady gabarytowe winny być zgłaszane telefonicznie najpóźniej do godz. 13.00 przed dniem wywozu do firmy Eneris tel. 95 733 56 00 lub do Biura ZCG MG-6 tel. 95 728 71 02
  • GCS – Gminne Centrum Segregacji mieści się w Różankach ul. Myśliwska – teren oczyszczalni ścieków i jest czynne w godz. 9:00 – 17:00

Zobacz również:
Zasady segregacji śmieci

Komplet niezbędnych informacji można pobrać w dziale Pliki

 

Comments are now closed for this entry

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework