Ku pokrzepieniu serc

Jeden z komentujących Plan przedsięwzięć Sołectwa Wojcieszyce na rok 2012 napisał: trochę za mało pieniędzy będzie wydane na taką imprezę, jaką jest festyn majowy. co to jest '300zł'?!

Historyczna pieczęć?

W okresie międzywojennym sołtysi przynajmniej niektórych wsi z okolic dzisiejszego Gorzowa Wlkp. używali stempli, na których obok napisu znajdował się również znak graficzny. Tak było w przypadku Kłodawy/Klodau, której pieczęć posłużyła do opracowania współczesnego herbu gminy.

  • 1
  • 2
fotowoltanika
Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework